• TIS-Brno - Aktuality

  Aktuality

Aktuality

 • 1.10.2020

  Zahájení provozu Transfuzního informačního systému v Nemocnici Karlovy Vary s odběrovým místem v Chebu.

 • 22.9.2020

  Zahájení provozu dalšího plasmaferetického centra Plasmafera v Táboře.

 • 14.9.2020

  Zahájení nového odběrového místa Plasmaplace v Olomouci.

 • 20.8.2020

  Přechod na nové komunikační rozhraní mezi nemocničním informačním systémem a laboratorním systémem v Nemocnici Břeclav.

 • 17.8.2020

  Zahájení provozu Transfuzního informačního systému TIS v nemocnici Jihlava.

 • 1.8.2020

  Zahájen provoz modulu pro odběry, zpracování a kryokonzervaci buněčných produktů ve Fakultní nemocnici Brno.

 • 1.6.2020

  Zahájen provoz IS TIS modulu HLA laboratoř ve Fakultní nemocnici Brno.

 • 1.2.2020

  Zahájení provozu Transfuzního informačního systému TIS v Nemocnici Břeclav.

 • 2.1.2020

  Instalace modulu Patologie v Nemocnici Břeclav rozsahu histologie, cytologie, imunologie a autopsie. Součástí modulu je elektronický export onkologických hlášení.

 • 1.1.2020

  Doplněna možost exportu odběrů z externího odběrového místa do IS TIS Transfuzní služba. Využíváno ve Fakultní nemocici Brno přo příjem odběrů z Jihlavy.

 • 1.1.2020

  Instalace Informačního systému TIS Krevní banka na slovenském pracovišti, ve Fakultní nemocnici F.D. Roosvelta Bánská Bystrica.

 • 30.11.2019

  Připojeny analyzátory ABBOTT do IS TIS modul Virologická laboratoř ve Fakultní nemocnici Brno.

 • 1.10.2019

  Zahájen provoz IS TIS modulu Hematologická laboratoř v Nemocnici Břeclav.

 • 20.7.2019

  Modul Tkáňová banka rozšířen o možnost zpracování kostního prášku.

 • 27.5.2019

  Zahájen provoz IS TIS modulu Mikrobiologická laboratoř v Nemocnici Břeclav.

 • 1.4.2019

  Instalace informačního systému TIS Krevní banka na slovenském pracovišti, v Nemocnici svätého Michala. Lokalizace systému pro slovenský jazyk.

 • 1.3.2019

  Do modulu Sklad krevních derivátů integrován kontrolní mechanismus EMVS pro kontrolu a odpis léčiv.

 • 25.2.2019

  Integrace vyvolávacího systému dárců krve TTO ve Fakultní nemocnici Brno.

 • 1.2.2019

  Integrace on-line objednávkového kalendáře pro dárce krve ve Fakultní nemocnici Brno.

 • 20.12.2018

  Konfigurace výrobních scénářů pro zpracování kryokozervovaných trombocytů ve Fakultní nemocnici Brno.

 • 1.12.2018

  Připojení nové linky Cobas do informačního systému TIS modul Laboratoře v Ústřední vojenské nemocnici.

 • 26.11.2018

  Zahájen provoz informačního systému TIS Krevní banka v nemocnici Břeclav.

 • 5.11.2018

  Implementace nové verze TIS v Krevním centru FN Ostrava.

 • 30.10.2018

  Rozšíření funkčností modulu Tkáňová banka o nové postupy a procesy zpracování.

 • 26.9.2018

  Připojení analyzátoru XN1000 do LIS v Uherskohradištské nemocnici

 • 24.8.2018

  Připojení centrifugy Termo Cryofuge 16 do Informačního systému TTO FN Brno.

 • 20.7.2018

  Neustálý vývoj a rozšiřování funkčností jednotlivých aplikací.

 • 25.5.2018

  Provedena validace tiskáren Zebra a čteček na pracovišti OHKT ÚVN.

 • 21.5.2018

  Softwarové připojení separátorů Aurora a MCS+ v odběrových centrech Ústřední vojenské nemocnice Praha.

 • 24.4.2018

  Účast na Celostátní pracovní konferenci laborantů a sester "HARRACHOHORKY 2018".

 • 16.4.2018

  Zahájen provoz odběrového místa Plasmaplace v Hradci Králové.

 • 12.4.2018

  Implementace automatického vyhodnocení typu adjustačního štítku pro pracoviště TTO Fakultní nemocnici Brno.

 • 31.3.2018

  Provedeny změny v aplikaci Transfuzní služba vyplývající ze změny názvu odběratele Baxter/Baxalta na Shire.

 • 20.3.2018

  NTC rozšíření aplikace o možnost evidence odběrů tukových tkání a aplikace změny procesu zpracování amniové membrány. Implementace dávkového odesílání dat.

 • 15.3.2018

  Připojení přístroje MABAG, včetně konfigurace na Transfuzním a tkáňovém oddělení FN Brno.

 • 22.2.2018

  Připojení analyzátoru Sysmex XN550 do laboratorního systému Fakultní nemocnice Brno.

 • 21.2.2018

  Implementace sekundární výroby rozmražení kryokonzervovaných trombocytů v Krevním centru FN Ostrava.

 • 14.2.2018

  Validace informačního systému laboratoře předtrasnfuzních vyšetření a krevní banky v Masarykově městské nemocnici Jilemnice.

 • 2.1.2018

  Zahájen provoz Informačního systému TIS modulu Transfuzní služba v Ústřední vojenské nemocnici. Informační systém TIS kompletně pokrývá provoz transfuzního oddělení a jeho odběrových středisek v Lounech, Jilemnici a Mělníku.

 • 1.9.2017

  Zahájení pilotního projektu OKO ve Fakultní nemocnici Ostrava - modul umožňuje klinikám a oddělením náhled do výsledků imunohematologických laboratoří TIS a do stavu připravených nakřížených transfuzních přípravků konkrétním pacientům.

 • 1.8.2017

  Zprovozněno odběrové místo plasmaferetického centra Moje Plazma v Českém Těšíně.

 • 29.6.2017

  Zprovozněno automatické odesílání elektronického dodacího listu z ÚVN do Městské nemocnice v Jilemnici.

 • 20.6.2017

  Připojen analyzátor Galileo Neo do informačního systému TIS ve Fakultní nemocnici Brno.

 • 15.5. - 16.5.2017

  Spolupořádání tradiční XIII. Česko-Slovenské odborné imunohematologické konference v Kongresovém a kulturním centru na lázeňské kolonádě v Poděbradech s firmou APR. Téma konference: Antigen-iální vyhlídky a jiné. Firma TIS Brno se na konferenci podrobně věnovala problematice využívání TransRegu, bezpečnosti informací ve zdravotnictví a fluktuaci dárců mezi registry.

 • 15.5.2017

  Modul pro export dat z Národního Tkáňového centra a.s. do Koordinačního střediska transplantací.

 • 26.4.2017

  IS TIS Tkáňová banka - aplikována norma ISBT pro identifikaci tkání.

 • 1.3.2017

  Zahájen provoz informačního systému TIS v novém plasmaferetickém centru Plasmaplace, včetně internetového objednávání dárců.

 • 7.2.2017

  Zahájen provoz informačního systému TIS v novém plasmaferetickém centru Moje Plazma.

 • 6.2.2017

  Zahájen provoz informačního systému TIS zpracovatelského centra plasmy v Uherskohradišťské nemocnici.

 • 2.10. - 4.10.2016

  Učast na konferenci 15. pracovní dny v transfuzním lékařství v Ústí nad Labem 2016.

 • 7.9.2016

  Provedena revalidace Elektronického testu kompatibility pro Ústřední vojenskou nemocnici Praha.

 • 1.9.2016

  Nemocnice Břeclav - provedena validace informačního systému pro transfuzní službu a laboratoře.

 • 22.8.2016

  Ústřední vojenská nemocnice - zprovozněn modul pro archivaci vzorků.

 • 18.7.2016

  Připojení analyzátoru Galileo pro imunohematologické vyšetřování dárců do IS TIS - Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava.

 • 5.6.2016

  Zahájen provoz Infomačního systému TIS na Transfuzním a Tkáňovém oddělení Fakultní nemocnice Brno. Informační systém TIS kompletně pokrývá provoz transfuzní stanice.

 • 2.11.2015

  Zvalidována nadstavba informačního systému pro objednávání dárců přes internet.

 • 1.9.2015

  V Kevním centru Fakultní nemocnice Ostrava zprovozněn elektronický dotazník dárce.

 • 8.6. - 9.6.2015

  Spolupořádání tradiční XII. Česko-Slovenské odborné imunohematologické konference v Kongresovém a kulturním centru na lázeňské kolonádě v Poděbradech s firmou APR. Konference byla specificky zaměřena na automatizaci velkých, středních a malých imunohematologických laboratoří, transfuzních stanic a krevních bank.

 • 30.5.2015

  Nemocnice Břeclav - realizován webový portál pro distribuci laboratorních výsledků z IS TIS Biochemická laboratoř pro externí pracoviště.

 • 1.2.2015

  Fakultní nemocnice Brno - předání informačního systému TIS do rutinního provozu. Informační systém TIS je provozován v rozsahu pacientských laboratoří e expedice tranfuzních přípravků.

 • 1.1.2015

  Zahájen provoz Informačního systému TIS TRATIS v Krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava. Informační systém TIS kompletně pokrývá činnosti krevního centra, tj. zvaní dárců, odběry dárců, výrobu transfuzních přípravků, expedici TP a derivátů apod.

 • 11.7.2014

  Revalidace Elektronikého testu kompatibility pro Ústřední vojenskou nemocnici Praha.

 • 10.2.2014

  Validace IS Plasmacentrum.

 • 30.12.2013

  Připojení analyzátoru Abbot Ruby do IS v nemocnici Břeclav.

 • 11.11.2013

  Připojení analyzátoru ALHA do IS ve FN Hrade Králové.

 • 8.10.2013

  Připojení analyzátoru pro NAT testování v Ústřední vojenské nemocnici Praha.

 • 1.10.2013

  Podpora při akreditaci Biochemické laboratoře (Informační systém TIS Biochemická laboratoř) v nemocnici Břeclav.

 • 23.9. - 24.9.2013

  Spolupořádání tradiční XI. Česko-Slovenské odborné imunohematologické konference v Kongresovém a kulturním centru na lázeňské kolonádě v Poděbradech s firmou APR. Konference byla specificky zaměřena na automatizaci velkých, středních a malých imunohematologických laboratoří, transfuzních stanic a krevních bank. Firma TIS Brno se na konferenci podrobně věnovala problematice Národního registru vyřazených a vzácných dárců krve - TransREG a informačním systémům pro laboratorní provozy a transfuzní stanice.

 • 3.9.2013

  Zprovozněno zvaní dárců pomocí SMS zpráv v odběrovém místě Louny - Ústřední vojenské nemocnice.

 • 28.8.2013

  Provedena validace informačního systému TISSUE2 - Tkáňová banka pro Národní Tkáňové Centrum a.s.

 • 15.8.2013

  Zprovozněn export laboratorních výsledků v národním standardu v nemocnici Třebíč.

 • 1.8.2013

  Zahájen rutinní provoz informačního systému TIS Biochemická laboratoř v nemocici Břeclav.

 • 15.7.2013

  Provedena revalidace informačního systému Elektronický test kompatibility pro Ústřední vojenskou nemocnici.

 • 1.6.2013

  Zahájen testovací provoz informačního systému TIS Biochemická laboratoř v nemocnici Břeclav.

 • 1.5.2013

  Realizace automatického účtování vydaných transfuzních přípravků do modulu pojišťovn ve Fakultní nemocnici Brno.

 • 20.2.2013

  On-line napojení národního registru vzácných a vyřazených dárců Transreg do informačního systému Transfuzního oddělení Ústřední vojenské nemocnice Praha.

 • 15.1.2013

  V Litomyšlské nemocnici realizován export laboratorních výsledků v národním standardu.

 • 7.1.2013

  Připojení analyzátoru Nexgen v nemocnici Uherské Hradiště.

 • 1.10.2012

  Připojení analyzátoru ID Gelová stanice do IS ve Fakultní nemocnici Brno.

 • 15.9.2012

  Dodávka informačního systému pro polní transfuzní pracoviště.

 • 1.9.2012

  Zahájen rutinní provoz laboratorního informačního systému včetně modulu Krevní banka v Krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.

 • 1.8.2012

  Zahájen testovací provoz Informačního systému laboratoří v Krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.

 • 18.5.2012

  Zahájena instalace registru vzácných a nevhodných dárců krve TransREG. První připojené pracoviště je Litomyšlská nemocnice.

 • 1.5.2012

  Zahájeny přípravné práce na implementaci informačního systému pro Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava.

 • 30.4.2012

  Národní tkáňové centrum - zprovozněn kompletní informační systém TIS TISSUE 2.

 • 1.2.2012

  Připojení analyzátoru WADiana do IS Transfuzního oddělení FN Brno.

 • 27.1.2012

  Národní Tkáňové Centrum a.s. - zprovozněna část 4 etapy - Odběry a zpracování amnií.

 • 1.12.2011

  Připojení analyzátoru Architect i1000sr do ISv nemocnici v Uherském Hradišti.

 • 16.11.2011

  Ústav hematologie a krevní transfuze - předvedení nového registru TransREG, registru vzácných dárců krve a nevhodných dárců krve.

 • 15.11.2011

  Národní Tkáňové Centrum a.s. - zprovozněna 2. a 3. etapa IS TIS TISSUE2, umožńující kompletní zpracování kadaverozních dárců.

 • 1.11.2011

  Zahájení rutinního provozu IS TIS Krevní banka v Ústřední vojenské nemocnici včetně upgrade modulu Elektronický test kompatibility.

 • 24.10.2011

  Příprava migrace informačního systému krevní banky v Ústřední vojenské nemocnici na IS TIS Krevní banka.

 • 6.10. - 8.10.2011

  se firma TIS Brno s.r.o. účastnila celostátní konference 13. pracovní dny v transfuzním lékařství.

 • 1.9.2011

  Nový informační systém TISSUE2 pro Národní tkáňové centrum a.s. Do testovacího provozu nasazena první etapa - odběry a zpracování kadaverozních odběrů.

 • 1.8.2011

  Zahájen provoz aplikace Tisky v nemocnici Břeclav, aplikace Tisky umožňuje tisk akreditovaných výstupů z laboratoří.

 • 4.7.2011

  Provedení validace IS Transfuzní služba a laboratoře v nemocnici Břeclav.

 • 13.6.2011

  Zahájen testovací provoz upgradované verze modulu Zvaní dárců a Objednávkový kalendář Transfuzním oddělení FN Brno. Modul Objednávkový kalendář umožňuje evidenci objednávek dárců na konkrétní časové termíny.

 • 6.6. - 7.6.2011

  Spolupořádání tradiční X. Česko-Slovenské odborné imunohematologické konference v Kongresovém a kulturním centru na lázeňské kolonádě v Poděbradech s firmou APR. Podtitul konference byl Automatizace a metoda pevné fáze v praxi. Konference byla specificky zaměřena na automatizaci velkých, středních a malých imunohematologických laboratoří, transfuzních pracovišť a krevních bank.

 • 23.5.2011

  Připojen laboratorní analyzátor Architekt do IS ve FN Hradec Králové.

 • 13.5.2011

  Připojen laboratorní analyzátor Liaison do informačního systému v Uherskohradišťské nemocnici.

 • 2.5.2011

  Zahájen rutinní provoz informačního systému TIS Krevní banka v Městské nemocnici Ostrava.

 • 4.4.2011

  Připojení výrobních lisů BagPress do informačního systému Transfuzní služba v nemocini Havlíčkův Brod.

 • 15.3.2011

  Připojen analyzátor Techno do IS Transfuzní služba ve Fakultní nemocnici Brno.

 • 1.3.2011

  Zahájen testovací provoz informačního systému TIS Krevní banka v Městské nemocnici Ostrava.

 • 1.2.2011

  Připojení analyzátoru Celltac F do informačního systému v Litomyšlské nemocnici.

 • 14.1.2011

  Provedeno jednorázové získání statistických dat za rok 2010 z IS Transfuzní služba pro účely vyplnění výkazu ÚZIS A(MZ) 051 - transfuzní služba.

 • 20.12.2010

  Vytvořen a nasazen do provozu systém pro statistické vyhodnocení výrobních postupů, kvality práce a sledování časových parametrů průchodu dárce transfuzní stanic.

 • 15.11.2010

  Proveden upgrade Informačního systému TIS TISLAB pro tisk akreditovaných výsledkových listů z laboratoří v nemocnici Třebíč.

 • 15.10.2010

  Připojení analyzátoru Cobas E411 do informačnío systému Transfuzního oddělení Fakultní nemocice Brno.

 • 16.9.2010

  Vytvořen export elektronického dodacího listu transfuzních přípravků z IS TIS Krevní banka, který je aktuálně využíván pro komunikaci Krevní banky v Litomyšli a krevní banky FN Motol.

 • 9.8.2010

  Připojení hematologického analyzátoru Sysmex KX21N do informačního systému Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Brno.

 • 28.7.2010

  Připojení nových výrobních lisů do informačního systému Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Brno.

 • 1.7.2010

  Vytvořen modul datové komunikace mezi informačním systémem TISSUE, používaného tkáňovou bankou FN Brno a centrálním registrem TISSIS.

 • 1.6.2010

  Zahájen rutinní provoz aplikace TIS Krevní banka v nemocnici v Litomyšli.

 • 1.5.2010

  Zahájen testovací provoz aplikace Tisky v nemocnici Havlíčkův Brod, aplikace Tisky umožňuje tisk akreditovaných výstupů z laboratoří.

 • 25.4. - 27.4.2010

  Účast jako vystavovatele XXII. Celostátní pracovní konference laborantů a sester - Harrachhorky 2010. Tématem konference byla: Transfúzní služba, hematologie a vzdělávání. Na konferenci byl firmou TIS Brno s.r.o. prezentován Informační systém Krevní banka TIS.

 • 1.4.2010

  Zahájen rutinní provoz modulu Krevní banka derivátů v nemocnici v Litomyšli.

 • 1.3.2010

  Zahájení testovaciho provozu nadstavbové aplikace Propouštění laboratorních výsledků v nemocnici v Havlíčkově Brodě.

 • 5.3.2010

  Připojení analyzátoru ACL TOP 500 do informačního systému v nemocnici v Litomyšli.

 • 8.3.2010

  Zahájen testovací provoz modulu Krevní banka derivátů v nemocnici v Litomyšli.

 • 1.2.2010

  Předána k testovacímu provozu aplikace Elektronický dotazník dárce krve na Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Brno.

 • 18.2.2010

  Online obousměrné připojení analyzátoru XS1000 do IS v nemocnici Havlíčkův Brod.

 • 15.1.2010

  Vypracování statistických dat pro transfuzní oddělení pro statistické hlášení ÚZIS A(MZ) 051 pro TO Fakultní nemocnice Brno, TO nemocnice v Havlíčkově Brodě, TO ÚVN a TO Litomyšlské nemocnice.

 • 14.1.2010

  Online obousměrné připojení analyzátoru Cobas C311 do IS v NUSCH Bratislava.

 • 17.12.2009

  Připojení analyzátoru AxSym do LIS na Oddělení společných laboratoří v nemocnici Havlíčkův Brod.

 • 15.12.2009

  Nová instalace Zvaní dárců SMS na Transfuzním oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Aplikace je nově rozšířena o možnost zvaní dle vybraného regionu.

 • 1.11.2009

  Rutinní provoz informačního systému Krevní banky v nemocnici v Prachaticích. Pro tuto instalaci byla do informačního systému přidána možnost tisku výrobních štítků pro autotransfuzní přípravky.

 • 1.10.2009

  Došlo ke změně sídla firmy:
  TIS Brno s.r.o.
  Křtiny 221
  679 05, Křtiny.

 • 30.9.2009

  Zahájen rutinní provoz krevní banky v nemocnici milosrdných bratří v Brně.

 • 20.6.2009

  Zahájen provoz krevní banky v městské nemocnici Jilemnice.

 • 18.5. - 19.5.2009

  Spolupořádání tradiční IX. Česko-Slovenské odborné imunohematologické konference v Kongresovém a kulturním centru na lázeňské kolonádě v Poděbradech s firmou APR. Hlavním tématem této konference byla AUTOMATIZACE a související aspekty.

 • 10.5.2009

  Další instalace a předání do rutinního provozu informačního systému TIS Plasmacentrum v centru UNICAplasma v Praze.

 • 1.4.2009

  Instalace a rutinní provoz informačního systému pro plasmaferetické centrum "TIS Plasmacentrum" v centru Plasmafera v Českých Budějovicích.

 • 30.1.2009

  V bratislavském "Nardoním ústavu srdcových chorob" v aplikaci Krevní banka proveden přechod na Euro.

 • 1.12.2008

  Zahájen provoz meziskladu pražské Krevní banky Ústřední vojenské nemocnice v Jilemnici.

 • 30.8.2008

  Nová instalace aplikace Tislab v Třebíčské nemocnici, která umožňuje tisk akreditovaných výstupů z laboratoří.

 • 30.6.2008

  Obousměrné připojení přístroje Sysmex CA-1500 k nemocničnímu informačnímu systému na hematologii v Havlíčkově Brodě - předáno do rutinního provozu.

 • 12.5.2008

  Softwarové připojení elektroforézy v Trebíči - předáno do rutinního provozu.

 • 2.5.2008

  Krevní banka ve Strakonicích předána k 1.5.2008 do rutinního provozu.

 • 27.3.2008

  Nová instalace Krevní banky ve Strakonicích. Dokončena instalace aplikace Krevní banka - modul Sklad krevní banky. Předáno do testovacího provozu.

 • 11.2.2008

  Dokončení přípravných prací implementace krevního meziskladu v Jilemnici pro Ústřední vojenskou nemocnici.

 • 20.12.2007

  Úspěšná podpora při akreditaci krevní banky, hematologické a biochemické laboratoře v Bratislavském Národním ústavu srdcových chorob.

 • 18.12.2007

  Předání Krevní banky do ostrého provozu v Bratislavském "Nardoním ústavu srdcových chorob".

 • 10.12.2007

  Pořízení firemního maskota - mladého leguána.

 • 7.12.2007

  Nově připojený analzátor ECHO do laboratorního informačního systemu.

 • 10.11.2007

  Nová instalace Krevní banky. Dokončujeme instalaci aplikace Krevní banka v Bratislavském "Nardoním ústavu srdcových chorob".

 • 6.11.2007

  Předání informačního systému "Zpráva o reakci po transfuzi" do ostrého provozu v Uherskohradišťské nemocnici.

 • 29.10.2007

  Připojení váh METTLER toledo na transfuzní oddělení ÚVN Praha.

 • 25.10.2007

  Dodání a konfigurace terminálového severu v ÚVN Praha.

 • 24.9.2007

  Dodání etiket pro tkáňovou banku FN Brno.

 • 15.9.2007

  Předání úpravy SW - odběry plasmaferesy v OM Třebíč do ostrého provozu.

 • 12.9.2007

  Dodání a konfigurace tiskárny čárového kódu Zebra do Nemocnice Litomyšl.

 • 13.8.2007

  Připojení analyzátoru AVL do laboratorního informačního systému v Nemocnici Břeclav.

 • 24.7.2007

  Připojení PSM do laboratorního informačního systému v Nemocnici Třebíč.

 • 12.7.2007

  Předání úpravy SW - export o pohybech KD pro FN Brno.

 • 30.6.2007

  Předání informačního systému "Zvací kalendář" do ostrého provozu na TO FN Brno.

 • 31.5.2007

  Připojení analyzátoru Stratec do laboratorního informačního systému v RIA laboratoři v Nemocnici Havlíčkův Brod.

 • 28.5. - 29.5.2007

  Spolupořádání tradiční VIII. Česko-Slovenské odborné imunohematologické konference v Kongresovém a kulturním centru na lázeňské kolonádě v Poděbradech s firmou APR. Tématem konference byla: Automatizace - budoucnost transfuzní služby.

 • 15.5.2007

  Spolupořádáme seminář Poděbrady s firmou APR s.r.o. Podrobné informace, program a přihlášky na www.apr.cz.

 • 15.4. - 19.4.2007

  Revalidace informačního systému "Transfuzní služba" v nemocnicích Havlíčkův Brod, Břeclav a ÚVN Praha.

 • 19.4.2007

  Připojení separátoru Haemonetics v ÚVN Praha.

 • 15.3.2007

  Připojení analyzátoru AVL do laboratorního informačního systému v NÚSCH Bratislava.

 • 1.3.2007

  Připojení analyzátoru DSX do informačního systému v Nemocnici Havlíčkův Brod.

 • 31.1.2007

  Připojení analyzátoru Evolis do laboratorního informačního systému v Uherskohradišťské nemocnici.

 • 24.1.2007

  Připojení odběrových vah TOOL a konfigurace OM Jilemnice pro ÚVN Praha.

 • 2.1.2007

  Předání informačního systému Tkáňová banka do ostrého provozu ve FN Brno.