Menu Content/Inhalt
O FIRMĚ arrow PRODUKTY arrow Národní transfuziologický registr
Národní dárcovský registr

Národní transfuziologický registr je aplikace firmy TIS Brno s.r.o., která zajišťuje softwarovou podporu celostátního registru vzácných a vyřazených dárců krve.

Cíílem aplikace je uložení a vytěžování údajů k dárcům kve v obou typech registrů.Byl budován ve spolupráci a na základě výběrového řízení Společnosti pro transfuzní lékařství, ČLS JEP.

V registru vyřazených dárců krve program zajišťuje uložení nezbytných údajů k dárcům. Program archivuje veškeré zásahy do tohoto registru. Každý záznam v registru je svázán s pracovištěm, které jej pořídilo. Tento údaj má vliv na rozsah přístupu k údjaům jednotlivými pracovišti. Základem je formulář pro vyhledávání, zobrazování a editaci záznamů v registru a potřebné tiskové výstupy.

Aplikace pro registr vzácných dárců umožňuje udržovat všechna požadovaná data k dárcům se zajímavým nebo podrobněji vyšetřeným imunohematologickým profilem.

 

Technická dokumentace pro firmy zabývající se vývojem informačních systémů pro Transfuzní stanice je dostupná pod tímto odkazem.

 

Časté dotazy

1. Proč nejsou v novém TransReg uvedeny důvody vyřazení dárců ?

Starý systém Transnet sice umožňoval zadat důvod vyřazení, ale okamžitě jej zapomněl. Ve starém systému Transnet nejsou důvody vyřazení u dárců uvedeny. Proto bylo možno do nového systému TransReg převést pouze osobní údaje, bez důvodu vyřazení.

 

2. Je nutné ručně opravit všechny důvody vyřazení ?

Není to nutné Pokud informační systém umožňuje exportovat data vyřazených dárců, není nutné ručně procházet jednotlivé dárce a důvody opravovat, stačí provést export dat vyřazených dárců a důvody se u jednotlivých osob opraví.

 

3. Dojde během odeslání dat vyřazených dárců k opravě i existujících záznamů ?

Při automatickém exportu se opraví veškeré údaje podle právě exportovaných dat z aktuálního stavu na TO. To znamená, že se změní osobní údaje dárce nebo důvod vyřazení pokud již je dárce v registru zaveden, nebo se doplní nový záznam pokud dárce v registru dosud není. Existující záznamy, které v aktuálně exportovaném datovém souboru nejsou, zůstávají beze změn.(viz zároveň otázka č.4)

 

4. Stále máme v registru vyřazených dárce, kteří tam nepatří, proč ?

Automaticky nelze zajistit zrušení záznamu v registru vyřazených dárců. Pokud má být některý záznam o vyřazení z regsitru zrušen, je třeba aby pověřený uživatel provedl akci vyjmutí dárce z registru, tlačítkem "Vyjmout". takto lze vyjmout pouze vlastní dárce.

 

5. Statistika vyřazených dárců nefunguje

Záleží na zadaných podmínkách, především období za které má být statistika vytvořena. Každému uživateli se zobrazí statistika pouze vlastního ZTS, tedy nikoli přes všechna ZTS.

 

6. Jak mám vyhledat dárce v registru vzácných přes všechna ZTS ?  Systém nabízí jen možnosti  smluvní nebo okolní pracoviště.

Všechna pracoviště lze zvolit vybráním prázdného řádku (4. od konce) - tím se rozumí zrušení filtru na pracoviště.

Na žádost zadavatele byl prázdný řádek nahrazen textem 'VŠECHNA'.

 

7. Jak se nastavují okolní a smluvní pracoviště ?

Okolní pracoviště nebo smluvní pracoviště  je možno si nastavit volbou Výběr pracovišť v základním menu

 

8.Proč není možné  starým formátem přenosu zadat jméno nebo příjmení delší než 15 znaků

Souvisí  s nutností zachovat zpětnou kompatibiltu s původním systémem TransNet. Původní systém neumožňoval zadat více než 15 znaků. V případě, že váš dodavatel IS pro TO využije nově navržený a v novém TransReg implementovaný formát exportu souborů toto omezení neplatí.

 
Další >