Menu Content/Inhalt
O FIRMĚ arrow PRODUKTY arrow Transfuzní stanice
Produkty - Transfuzní stanice

Transfuzní stanice

Propojením produktů ODBĚROVÉ STŘEDISKO, KREVNÍ BANKA a VÝROBA vzniká kompletní informační systému pro transfuzní stanice.

Produkt ODBĚROVÉ STŘEDISKO

Modul REGISTR DÁRCŮ, ZVANÍ, ODBĚRY zajišťuje veškerou agendu spojenou s příchodem dárce k odběru, od pozvání dárce až po propuštění k odběru a propuštění odebraného přípravku. Z tohoto pracoviště se automaticky zadávají žádanky na přidružené laboratoře, doplňují laboratorní výsledky, pracuje se s daty dárce, tisknou průkazky a štítky a nakonec se dárce propustí k odběru tzv. do "Výroby". Po ukončení odběru se na tomto pracovišti ještě posoudí stav odebraného přípravku a dle rozhodnutí kompetentního uživatele se s přípravkem naloží - propustí ke klinickému užití, likviduje atd..

Modul AUTOTRANSFUZE je součástí komplexu modulů pokrývajících potřeby transfuziologických pracovišť. Nad modulem "REGISTR DÁRCŮ, ZVANÍ, ODBĚRY" vytváří nadstavbu reflektující specifický režim práce s autotransfuzemi formou samostatné aplikace. Architektura modulu vychází z pojmu "ŽÁDANKA O AUTOTRANSFUZI". Tento pojem představuje sérii jednoho nebo více autologních odběrů krve provedenou na základě jednoho požadavku klinického pracoviště. V dalším textu budeme proto "žádanku o autotransfuzi" značit krátce "série". Činnost modulu je tedy organizována jako práce se sériemi odběrů, na rozdíl od způsobu obvyklého u alogenních odběrů krve. Modul je určen pro práci lékaře řídícího autotransfuzi. Ostatní činnosti, tedy konstatování odběru, výroba, propouštění a podobně se realizuje ostatními agendami transfuzní služby.

Produkt KREVNÍ BANKA:

Modul SKLAD KLINICKÉ KRVE + EXPEDICE umožňuje evidenci, skladové pohyby a různé tiskové sestavy nejen s krevními přípravky, ale také s krevními deriváty. Ve skladu mohou být přípravky z vlastní výroby i přípravky a deriváty nakoupené z jiné transfúzní stanice. Pro lepší orientaci ve skladu je možné si vždy aktuálně zvolit typ podskladu s přípravky určitého stavu (např. přípravky v karanténě, přípravky klinické, expirované apod). Tento modul není určen pro evidenci spotřebního materiálu. K tomuto účelu je připraven modul PŘÍRUČNÍ SKLADY, kde je možné evidovat a sledovat stav spotřebního materiálu i diagnostických sér.

Křížení krví se provádí v modulu LABORATOŘ PŘEDTRANSFUZNÍCH VYŠETŘENÍ.
Tato programová část slouží k rezervaci, vyšetření a výdeji nakřížených vaků pacientům. O přípravky je možno žádat přímo z oddělení či ambulance interní žádankou. Tato laboratoř komunikuje s modulem SKLAD KLINICKÉ KRVE + EXPEDICE odkud čerpá přípravky ke křížení. Výdej nakříženého přípravku je možné provádět přímo z laboratoře, v krevní bance vznikne automaticky výdejový doklad a přípravek změní svůj stav na "E" - Expedován. I zde jsou zabudovány kontrolní mechanismy upozorňující uživatele na nevyhovující stav přípravku, neodpovídající krevní skupinu atd. Tento modul umožňuje automatické zaúčtování vydaného a podaného přípravku zdravotní pojišťovně.

Produkt VÝROBA:

Modul LABORATOŘE (hematologická, biochemická) umožňuje on-line připojení laboratorní techniky - analyzátory, centrifugy, odběrové či výrobní váhy. Připojení není omezeno ani počtem ani typem analyzátoru. Kromě připojení analyzátorů je předností modulu "Laboratoře" okamžité předávání laboratorních výsledků ihned po ukončení vyšetření a schválení výsledků jednotlivých vzorků. Nepoužívá-li daná laboratoř naši aplikaci může se v rámci informačního systému připojit prostřednictvím komunikačního modulu. Tím je umožněno elektronické zadávání žádanek a přijímání výsledků z laboratoře nespadající pod IS.

Modul VÝROBA slouží ke konstatování úspěšnosti zpracování přípravků s uvedením vyrobeného množství jednotlivých přípravků. Výroba přípravků je závislá na scénářích výroby, ve kterých je definováno, jaké přípravky se vyrábí z konkrétního typu odběru a v jakém množství. Pro každý typ odběru existuje odpovídající scénář výroby.

Také modul SEKUNDÁRNÍ VÝROBA - což je zpracování přípravků (deleukotizace, rozplnění atd.) je závislý na scénářích výroby. Všechny scénáře definuje dodavatel před zahájením provozu dle požadavků konkrétní transfúzní stanice.
Pro každý vyrobený krevní přípravek je možno kdykoliv dohledat veškeré informace o jeho dárci včetně příslušných výsledků vyšetření.
Je veden informační list odběru.


Image 

 
< Předch.   Další >