Menu Content/Inhalt
O FIRMĚ arrow PRODUKTY arrow Odběrové středisko a krevní banka
Produkty - Odběrové středisko a krevní banka

Odběrové středisko a krevní banka

Propojením produktů ODBĚROVÉ STŘEDISKO A KREVNÍ BANKA a přidáním modulu ODVOZ KRVE vzniká kompletní informační systému pro odběrové středisko s krevní bankou.

Produkt ODBĚROVÉ STŘEDISKO

Modul REGISTR DÁRCŮ, ZVANÍ, ODBĚRY zajišťuje veškerou agendu spojenou s příchodem dárce k odběru, od pozvání dárce až po propuštění k odběru a propuštění odebraného přípravku. Z tohoto pracoviště se automaticky zadávají žádanky na přidružené laboratoře, doplňují laboratorní výsledky, pracuje se s daty dárce, tisknou průkazky a štítky a nakonec se dárce propustí k odběru tzv. do  "Výroby". Po ukončení odběru se na tomto pracovišti ještě posoudí stav odebraného přípravku a dle rozhodnutí kompetentního uživatele se s přípravkem naloží - propustí ke klinickému užití, likviduje atd..

Modul AUTOTRANSFUZE je součástí komplexu modulů pokrývajících potřeby transfuziologických pracovišť. Nad modulem "REGISTR DÁRCŮ, ZVANÍ, ODBĚRY" vytváří nadstavbu reflektující specifický režim práce s autotransfuzemi formou samostatné aplikace. Architektura modulu vychází z pojmu "ŽÁDANKA O AUTOTRANSFUZI". Tento pojem představuje sérii jednoho nebo více autologních odběrů krve provedenou na základě jednoho požadavku klinického pracoviště. V dalším textu budeme proto "žádanku o autotransfuzi" značit krátce "série". Činnost modulu je tedy organizována jako práce se sériemi odběrů, na rozdíl od způsobu obvyklého u alogenních odběrů krve. Modul je určen pro práci lékaře řídícího autotransfuzi. Ostatní činnosti, tedy konstatování odběru, výroba, propouštění a podobně se realizuje ostatními agendami transfuzní služby.

Produkt KREVNÍ BANKA:

Cílem aplikace Krevní banka je sortwarová podpora činnosti skladu krevní banka tj. skladové evidence a laboratoře předtransfuzních přípravků. Současně podporuje rozhodovací procesy v provozu krevní banky, především v oblastech slučitelnosti transfuzních přípravků s krví transfundovaných pacientů. Na základě archivovaných údajů je obsluha při práci s aplikací okamžitě informována o klinicky problematických pacientech (pozitivní screening, nalezené protilátky apod.). 

Systém je koncipován tak, aby v maximální míře kontroloval práci obsluhy a zamezil chybovým situacím. Veškeré nestandardní stavy (imunohematologické inkompatibility, exspirace vyšetření, přípravků apod.) jsou okamžitě signalizovány obsluze s možností kvalifikovaného zásahu.  

Modul SKLAD KLINICKÉ KRVE + EXPEDICE umožňuje evidenci, skladové pohyby a různé tiskové sestavy nejen s krevními přípravky, ale také s krevními deriváty. Ve skladu mohou být přípravky z vlastní výroby i přípravky a deriváty nakoupené z jiné transfúzní stanice. Pro lepší orientaci ve skladu je možné si vždy aktuálně zvolit typ podskladu s přípravky určitého stavu (např. přípravky v karanténě, přípravky klinické, expirované apod). Tento modul není určen pro evidenci spotřebního materiálu. K tomuto účelu je připraven modul PŘÍRUČNÍ SKLADY, kde je možné evidovat a sledovat stav spotřebního materiálu i diagnostických sér.

Křížení krví se provádí v modulu LABORATOŘ PŘEDTRANSFUZNÍCH VYŠETŘENÍ.
Tato programová část slouží k rezervaci, vyšetření a výdeji nakřížených vaků pacientům. O přípravky je možno žádat přímo z oddělení či ambulance interní žádankou. Tato laboratoř komunikuje s modulem SKLAD KLINICKÉ KRVE + EXPEDICE odkud čerpá přípravky ke křížení. Výdej nakříženého přípravku je možné provádět přímo z laboratoře, v krevní bance vznikne automaticky výdejový doklad a přípravek změní svůj stav na "E" -  Expedován. I zde jsou zabudovány kontrolní mechanismy upozorňující uživatele na nevyhovující stav přípravku, neodpovídající krevní skupinu atd. Tento modul umožňuje automatické zaúčtování vydaného a podaného přípravku zdravotní pojišťovně.

 
< Předch.   Další >