Menu Content/Inhalt
O FIRMĚ arrow PRODUKTY arrow Krevní banka
Produkty - Krevní banka

 Krevní banka

Cílem aplikace Krevní banka je sortwarová podpora činnosti skladu krevní banka tj. skladové evidence a laboratoře předtransfuzních přípravků. Současně podporuje rozhodovací procesy v provozu krevní banky, především v oblastech slučitelnosti transfuzních přípravků s krví transfundovaných pacientů. Na základě archivovaných údajů je obsluha při práci s aplikací okamžitě informována o klinicky problematických pacientech (pozitivní screening, nalezené protilátky apod.).

Produkt KREVNÍ BANKA:

Systém je koncipován tak, aby v maximální míře kontroloval práci obsluhy a zamezil chybovým situacím. Veškeré nestandardní stavy (imunohematologické inkompatibility, exspirace vyšetření, přípravků apod.) jsou okamžitě signalizovány obsluze s možností kvalifikovaného zásahu.  

Modul SKLAD KLINICKÉ KRVE + EXPEDICE umožňuje evidenci, skladové pohyby a různé tiskové sestavy nejen s krevními přípravky, ale také s krevními deriváty. Ve skladu mohou být přípravky z vlastní výroby i přípravky a deriváty nakoupené z jiné transfúzní stanice. Pro lepší orientaci ve skladu je možné si vždy aktuálně zvolit typ podskladu s přípravky určitého stavu (např. přípravky v karanténě, přípravky klinické, expirované apod). Tento modul není určen pro evidenci spotřebního materiálu. K tomuto účelu je připraven modul PŘÍRUČNÍ SKLADY, kde je možné evidovat a sledovat stav spotřebního materiálu i diagnostických sér.

Křížení krví se provádí v modulu LABORATOŘ PŘEDTRANSFUZNÍCH VYŠETŘENÍ.
Tato programová část slouží k rezervaci, vyšetření a výdeji nakřížených vaků pacientům. O přípravky je možno žádat přímo z oddělení či ambulance interní žádankou. Tato laboratoř komunikuje s modulem SKLAD KLINICKÉ KRVE + EXPEDICE odkud čerpá přípravky ke křížení. Výdej nakříženého přípravku je možné provádět přímo z laboratoře, v krevní bance vznikne automaticky výdejový doklad a přípravek změní svůj stav na "E" - Expedován. I zde jsou zabudovány kontrolní mechanismy upozorňující uživatele na nevyhovující stav přípravku, neodpovídající krevní skupinu atd. Tento modul umožňuje automatické zaúčtování vydaného a podaného přípravku zdravotní pojišťovně.

 
< Předch.   Další >