Menu Content/Inhalt
O FIRMĚ arrow PRODUKTY arrow Odběrové středisko
Produkty - Odběrové středisko

 Odběrové středisko

Modul REGISTR DÁRCŮ, ZVANÍ, ODBĚRY zajišťuje veškerou agendu spojenou s příchodem dárce k odběru, od pozvání dárce až po propuštění k odběru a propuštění odebraného přípravku. Z tohoto pracoviště se automaticky zadávají žádanky na přidružené laboratoře, doplňují laboratorní výsledky, pracuje se s daty dárce, tisknou průkazky a štítky a nakonec se dárce propustí k odběru tzv. do Výroby. Po ukončení odběru se na tomto pracovišti ještě posoudí stav odebraného přípravku a dle rozhodnutí kompetentního uživatele se s přípravkem naloží - propustí ke klinickému užitíí, likviduje atd..

Produkt ODBĚROVÉ STŘEDISKO

Modul AUTOTRANSFUZE je součástí komplexu modulů pokrývajících potřeby transfuziologických pracovišť. Nad modulem "REGISTR DÁRCŮ, ZVANÍ, ODBĚRY" vytváří nadstavbu reflektující specifický režim práce s autotransfuzemi formou samostatné aplikace. Architektura modulu vychází z pojmu "ŽÁDANKA O AUTOTRANSFUZI". Tento pojem představuje sérii jednoho nebo více autologních odběrů krve provedenou na základě jednoho požadavku klinického pracoviště. V dalším textu budeme proto "žádanku o autotransfuzi" značit krátce "série". Činnost modulu je tedy organizována jako práce se sériemi odběrů, na rozdíl od způsobu obvyklého u alogenních odběrů krve. Modul je určen pro práci lékaře řídícího autotransfuzi. Ostatní činnosti, tedy konstatování odběru, výroba, propouštění a podobně se realizuje ostatními agendami transfuzní služby.

 
< Předch.   Další >