Menu Content/Inhalt
O FIRMĚ
Novinky

1.9.2017 Zahájení pilotního projektu OKO ve Fakultní nemocnici Ostrava - modul umožňuje klinikám a oddělením náhled do výsledků imunohematologických laboratoří TIS a do stavu připravených nakřížených transfuzních přípravků konkrétním pacientům

1.8.2017 Zprovozněno odběrové místo plasmaferetického centra Moje plasma v Českém Těšíně

29.6.2017 Zprovozněno automatické odesílání elektronického dodacího listu z ÚVN do Městské nemocnice v Jilemnici.

20.6.2017 Připojen analyzátor Galileo Neo do informačního systému TIS ve Fakultní nemocnici Brno.

15.5.2017 Modul pro export dat z Národního Tkáňového centra a.s. do Koordinačního střediska transplantací

26.4.2017 IS TIS Tkáňová banka - aplikována norma ISBT pro identifikaci tkání

1.3.2017 Zahájen provoz informačního systému TIS v novém plasmaferetickém centru Plasmaplace, včetně internetového objednávání dárců

7.2.2017 Zahájen provoz informačního systému TIS v novém plasmaferetickém centru  Moje plasma

6.2.2017 Zahájen provoz informačního systému TIS zpracovatelského centra plasmy v Uherskohradišťské nemocnici

7.9.2016 Provedena revalidace Elektronického testu kompatibility pro Ústřední vojenskou nemocnici Praha

1.9.2016 Nemocnice Břeclav - provedena validace informačního systému pro transfuzní službu a laboratoře

22.8.2016 Ústřední vojenská nemocnice - zprovozněn modul pro archivaci vzorků.

18.7.2016 Připojení analyzátoru Galileo pro imunohematologické vyšetřování dárců do IS TIS - Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava

5.6.2016 Zahájen provoz Infomačního systému TIS na Transfuzním a Tkáňovém oddělení fakultní nemocnice Brno. Informační systém TIS kompletně pokrývá provoz transfuzní stanice.

 

2.11.2015 Zvalidována nadstavba informačního systému pro objednávání dárců přes internet.

1.9.2015 V Kevním centru Fakultní nemocnice Ostrava zprovozněn elektronický dotazník dárce.

30.5.2015 Nemocnice Břeclav - realizován webový portál pro distribuci laboratorních výsledků z IS TIS Biochemická laboratoř pro externí pracoviště.

1.2.2015 Fakultní nemocnice Brno - předání informačního systému TIS do rutinního provozu. Informační systém TIS je provozován v rozsahu pacientských laboratoří e expedice tranfuzních přípravků.

1.1.2015 Zahájen provoz Informačního systému TIS TRATIS v Krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava. Informační systém TIS kompletně pokrývá činnosti krevního centra, tj. zvaní dárců, odběry dárců, výrobu transfuzních přípravků, expedici TP a derivátů apod.

11.7.2014 Revalidace Elektronikého testu kompatibility pro Ústřední vojenskou nemocnici Praha.

10.2.2014 Validace IS Plasmacentrum.

30.12.2013 Připojení analyzátoru Abbot Ruby do IS v nemocnici Břeclav.

11.11.2013 Připojení analyzátoru ALHA do IS ve FN Hrade Králové.

8.10.2013 Připojení analyzátoru pro NAT testování v Ústřední vojenské nemocnici Praha.

1.10.2013 Podpora při akreditaci Biochemické laboratoře (Informační systém TIS Biochemická laboratoř) v nemocnici Břeclav

3.9.2013 Zprovozněno zvaní dárců pomocí SMS zpráv v odběrovém místě Louny - Ústřední vojenské nemocnice

 

28.8.2013 Provedena validace informačního systému TISSUE2 - Tkáňová banka pro Národní Tkáňové Centrum a.s.

15.8.2013 Zprovozněn export laboratorních výsledků v národním standardu v nemocnici Třebíč.

1.8.2013 Zahájen rutinní provoz informačního systému TIS Biochemická laboratoř v nemocici Břeclav.

15.7.2013 Provedena revalidace informačního systému Elektronický test kompatibility pro Ústřední vojenskou nemocnici.

1.6.2013 Zahájen testovací provoz informačního systému TIS Biochemická laboratoř v nemocnici Břeclav.

1.5.2013 Realizace automatického účtování vydaných transfuzních přípravků do modulu pojišťovn ve Fakultní nemocnici Brno.

20.2.2013 On-line napojení národního registru vzácných a vyřazených dárců Transreg do informačního systému Transfuzního oddělení Ústřední vojenské nemocnice Praha.

15.1.2013 V Litomyšlské nemocnici realizován export laboratorních výsledků v národním standardu

7.1.2013 Připojení analyzátoru Nexgen v nemocnici Uherské Hradiště.

 

1.10.2012 Připojení analyzátoru ID Gelová stanice do IS ve Fakultní  nemocnici Brno.

15.9.2012 Dodávka informačního systému pro polní transfuzní pracoviště.

1.9.2012 Zahájen rutinní provoz laboratorního informačního systému včetně modulu Krevní banka v Krevním centru Fakultní nemocnice Ostrava.

1.8.2012 Zahájen testovací provoz Informačního systému laboratoří v Krevním centru  Fakultní nemocnice Ostrava.

18.5.2012 Zahájena instalace registru vzácných a nevhodných dárců krve TransREG. První připojené pracoviště je Litomyšlská nemocnice.

1.5.2012 Zahájeny přípravné práce na implementaci informačního systému pro Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava.

30.4.2012 Národní tkáňové centrum - zprovozněn kompletní informační systém TIS TISSUE 2.

1.2.2012 Připojení analyzátoru WADiana do IS Transfuzního oddělení FN Brno.

27.1.2012 Národní Tkáňové Centrum a.s. - zprovozněna část 4 etapy - Odběry a zpracování amnií

1.12.2011 Připojení analyzátoru Architect i1000sr do ISv nemocnici v Uherském Hradišti

16.11. Ústav hematologie a krevní transfuze - předvedení nového registru TransREG, registru vzácných dárců krve a nevhodných dárců krve.

15.11.2011 Národní Tkáňové Centrum a.s. - zprovozněna 2. a 3. etapa IS TIS TISSUE2, umožńující kompletní zpracování kadaverozních dárců.

1.11.2011 Zahájení rutinního provozu IS TIS Krevní banka v Ústřední vojenské nemocnici včetně upgrade modulu Elektronický test  kompatibility.

24.10.2011 Příprava migrace informačního systému krevní banky v Ústřední vojenské nemocnici na IS TIS Krevní banka

6 - 8.10.2011 se firma TIS Brno s.r.o. účastnila celostátní konference 13. pracovní dny v transfuzním lékařství

1.9.2011 Nový informační systém TISSUE2 pro Národní tkáňové centrum a.s. Do testovacího provozu nasazena první etapa - odběry a zpracování kadaverozních odběrů. 

1.8. 2011 Zahájen provoz aplikace Tisky v nemocnici Břeclav, aplikace Tisky umožňuje tisk akreditovaných výstupů z laboratoří.

4.7.2011 Provedení validace IS Transfuzní služba a laboratoře v nemocnici Břeclav.

13.6. Zahájen testovací provoz upgradované verze modulu Zvaní dárců a Objednávkový kalendář Transfuzním oddělení FN Brno. Modul Objednávkový kalendář umožňuje evidenci objednávek dárců na konkrétní časové termíny.

23..5. 2011 Připojen laboratorní analyzátor Architekt do IS ve FN Hradec Králové.

13. 5. 2011 Připojen laboratorní analyzátor Liaison do informačního systému v Uherskohradišťské nemocnici.

2. 5. 2011 Zahájen rutinní provoz informačního systému TIS Krevní banka v Městské nemocnici Ostrava

4. 4. 2011 Připojení výrobních lisů BagPress do informačního systému  Transfuzní služba v nemocini Havlíčkův Brod.

15. 3. 2011 Připojen analyzátor Techno do IS Transfuzní služba ve Fakultní nemocnici Brno.
 
1. 3. 2011 Zahájen testovací provoz informačního systému TIS Krevní banka v Městské nemocnici Ostrava 
 
1.2.2011  Připojení analyzátoru Celltac F do informačního systému v Litomyšlské nemocnici.
 
14.1. 2011 Provedeno jednorázové získání statistických dat za rok 2010 z IS Transfuzní služba pro účely vyplnění  výkazu ÚZIS A(MZ) 051 - transfuzní služba.

20.12.2010  Vytvořen a nasazen do provozu systém pro statistické vyhodnocení výrobních postupů, kvality práce a sledování časových parametrů průchodu dárce transfuzní stanic.
 
15.11.2010 Proveden upgrade Informačního systému TIS TISLAB pro tisk akreditovaných výsledkových listů z laboratoří v nemocnici Třebíč

15. 10. 2010  Připojení analyzátoru Cobas E411 do informačnío systému Transfuzního oddělení Fakultní nemocice Brno

16. 9. 2010 Vytvořen export elektronického dodacího listu transfuzních přípravků z IS TIS Krevní banka, který je aktuálně využíván pro komunikaci Krevní banky v Litomyšli a krevní banky FN Motol.

9. 8. 2010 Připojení hematologického analyzátoru Sysmex KX21N do informačního systému Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Brno

28. 7. 2010 Připojení nových výrobních lisů do informačního systému Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Brno.

 1. 7. 2010 Vytvořen modul datové komunikace mezi informačním systémem TISSUE, používaného tkáňovou bankou FN Brno  a centrálním registrem TISSIS.

1. 6. 2010 Zahájen rutinní provoz aplikace TIS Krevní banka v nemocnici v Litomyšli.  

1. 5. 2010 Zahájen testovací provoz aplikace Tisky v nemocnici Havlíčkův Brod, aplikace Tisky umožňuje tisk akreditovaných výstupů z laboratoří

Ve dnech 25. - 27. 4. 2010  jsme se účastnili jako vystavovatele na Celostátní konferenci laborantů a sester neboli Harrachohorky 2010, kde byl předváděn Informační systém pro Krevní banky.

1. 4. 2010  Zahájen rutinní provoz modulu Krevní banka derivátů v nemocnici v Litomyšli.

1. 3. 2010  Zahájení testovaciho provozu nadstavbové aplikace Propouštění laboratorních výsledků v nemocnici v Havlíčkově Brodě.

5. 3. 2010 Připojení  analyzátoru ACL TOP 500 do informačního systému v nemocnici v Litomyšli.

08. 3. 2010 Zahájen testovací provoz modulu Krevní banka derivátů v nemocnici v Litomyšli. 

1. 2. 2010 Předána k testovacímu provozu aplikace Elektronický dotazník dárce krve na Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Brno.

18. 2. 2010 Online obousměrné připojení analyzátoru XS1000 do IS v nemocnici Havlíčkův Brod.

15. 1. 2010 Vypracování statistických dat pro transfuzní oddělení pro statistické hlášení ÚZIS A(MZ) 051 pro TO Fakultní nemocnice Brno, TO nemocnice v Havlíčkově Brodě, TO ÚVN a TO Litomyšlské nemocnice.

14. 1. 2010 Online obousměrné připojení analyzátoru Cobas C311 do IS v NUSCH Bratislava.

17. 12. 2009 Připojení analyzátoru AxSym do LIS na Oddělení společných laboratoří v nemocnici Havlíčkův Brod.

15. 12. 2009 Nová instalace Zvaní dárců SMS na Transfuzním oddělení Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Aplikace je nově rozšířena o možnost zvaní dle vybraného regionu.

1. 11. 2009 Rutinní provoz informačního systému Krevní banky v nemocnici v Prachaticích. Pro tuto instalaci byla do informačního systému přidána možnost tisku výrobních štítků pro autotransfuzní přípravky.
 
1. 10. 2009 Došlo ke změně sídla firmy
TIS Brno s.r.o.
Křtiny 221
679 05, Křtiny.
 
30. 9. 2009 Zahájen rutinní provoz krevní banky v nemocnici milosrdných bratří v Brně.
 
20. 6. 2009 Zahájen provoz krevní banky v městské nemocnici Jilemnice.

10. 5. 2009 Další instalace a předání do rutinního provozu informačního systému TIS Plasmacentrum v centru UNICAplasma v Praze.

1. 4. 2009 Instalace a rutinní provoz informačního systému pro plasmaferetické centrum "TIS Plasmacentrum" v centru Plasmafera v Českých Budějovicích.

30. 1. 2009 V bratislavském "Nardoním ústavu srdcových chorob" v aplikaci Krevní banka proveden přechod na Euro.

1. 12. 2008 Zahájen provoz meziskladu pražské Krevní banky Ústřední vojenské nemocnice v Jilemnici. 

30. 8. 2008 Nová instalace aplikace Tislab v Třebíčské nemocnici, která umožňuje tisk akreditovaných výstupů z laboratoří.

30.6. 2008 Obousměrné připojení přístroje Sysmex CA-1500 k nemocničnímu informačnímu systému na hematologii v Havlíčkově Brodě - předáno do rutinního provozu.

12.05.2008 Softwarové připojení elektroforézy v Trebíči - předáno do rutinního provozu.

02.05.2008 Krevní banka ve Strakonicích předána k 1.5.2008 do rutinního provozu.

27.3.2008 Nová instalace Krevní banky ve Strakonicích. Dokončena instalace aplikace Krevní banka - modul Sklad krevní banky. Předáno do testovacího provozu.

11.02.2008 Dokončení přípravných prací implementace krevního meziskladu v Jilemnici pro Ústřední vojenskou nemocnici.

20.12.2007 Úspěšná podpora při akreditaci krevní banky, hematologické a biochemické laboratoře v Bratislavském Národním ústavu srdcových chorob.

18.12.2007 Předání Krevní banky do ostrého provozu v Bratislavském "Nardoním ústavu srdcových chorob"

10.12.2007 Pořízení firemního maskota - mladého leguána. 

07.12.2007 - Nově připojený analzátor ECHO do laboratorního informačního systemu.

10.11.2007 - Nová instalace Krevní banky. Dokončujeme instalaci aplikace Krevní banka v Bratislavském "Nardoním ústavu srdcových chorob"

06.11.2007 - Předání informačního systému "Zpráva o reakci po transfuzi" do ostrého provozu v Uherskohradišťské nemocnici

29.10.2007 - Připojení váh METTLER toledo na transfuzní oddělení ÚVN Praha

25.10.2007 - Dodání a konfigurace terminálového severu v ÚVN Praha

24.09.2007 - Dodání etiket pro tkáňovou banku FN Brno

15.09.2007 - Předání úpravy SW - odběry plasmaferesy v OM Třebíč do ostrého provozu

12.09.2007 - Dodání a konfigurace tiskárny čárového kódu Zebra do Nemocnice Litomyšl

13.08.2007 - Připojení analyzátoru AVL do laboratorního informačního systému v Nemocnici Břeclav

24.07.2007 - Připojení PSM do laboratorního informačního systému v Nemocnici Třebíč

12.07.2007 - Předání úpravy SW - export o pohybech KD pro FN Brno

30.06.2007 - Předání informačního systému "Zvací kalendář" do ostrého provozu na TO FN Brno

31.05.2007 - Připojení analyzátoru Stratec do laboratorního informačního systému v RIA laboratoři v Nemocnici Havlíčkův Brod
 
15.05.2007 - Spolupořádáme seminář Poděbrady  s firmou APR s.r.o. Podrobné informace, program a přihlášky na www.apr.cz
 
15.-19.04.2007 - Revalidace informačního systému "Transfuzní služba" v nemocnicích Havlíčkův Brod, Břeclav a ÚVN Praha

19.04.2007 - Připojení separátoru Haemonetics v ÚVN Praha

15.03.2007 - Připojení analyzátoru AVL do laboratorního informačního systému v NÚSCH Bratislava

01.03.2007 - Připojení analyzátoru DSX do informačního systému v Nemocnici Havlíčkův Brod

31.01.2007 - Připojení analyzátoru Evolis do laboratorního informačního systému v Uherskohradišťské nemocnici

24.01.2007 - Připojení odběrových vah TOOL a konfigurace OM Jilemnice pro ÚVN Praha

02.01.2007 - Předání informačního systému "Tkáňová banka" do ostrého provozu ve FN Brno


 

žhavé novinky

1.9.2017 Zahájení pilotního projektu OKO ve Fakultní nemocnici Ostrava - modul umožňuje klinikám a oddělením náhled do výsledků imunohematologických laboratoří TIS a do stavu připravených nakřížených transfuzních přípravků konkrétním pacientům

1.8.2017 Zprovozněno odběrové místo plasmaferetického centra Moje plasma v Českém Těšíně

29.6.2017 Zprovozněno automatické odesílání elektronického dodacího listu z ÚVN do Městské nemocnice v Jilemnici.

20.6.2017 Připojen analyzátor Galileo Neo do informačního systému TIS ve Fakultní nemocnici Brno.

15.5.2017 Modul pro export dat z Národního Tkáňového centra a.s. do Koordinačního střediska transplantací

26.4.2017 IS TIS Tkáňová banka - aplikována norma ISBT pro identifikaci tkání

1.3.2017 Zahájen provoz informačního systému TIS v novém plasmaferetickém centru Plasmaplace, včetně internetového objednávání dárců

7.2.2017 Zahájen provoz informačního systému TIS v novém plasmaferetickém centru  Moje plasma

6.2.2017 Zahájen provoz informačního systému TIS zpracovatelského centra plasmy v Uherskohradišťské nemocnici

7.9.2016 Provedena revalidace Elektronického testu kompatibility pro Ústřední vojenskou nemocnici Praha

1.9.2016 Nemocnice Břeclav - provedena validace informačního systému pro transfuzní službu a laboratoře

22.8.2016 Ústřední vojenská nemocnice - zprovozněn modul pro archivaci vzorků.

18.7.2016 Připojení analyzátoru Galileo pro imunohematologické vyšetřování dárců do IS TIS - Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava

5.6.2016 Zahájen provoz Infomačního systému TIS na Transfuzním a Tkáňovém oddělení fakultní nemocnice Brno. Informační systém TIS kompletně pokrývá provoz transfuzní stanice.

 
Celý článek...